Kindertherapie ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Sociaal: positieve gedragingen, vaardigheden en begrip voor anderen ontwikkelen.
Hartkoptelefoon

Emotioneel: het begrijpen en omgaan met de eigen gevoelens  en gevoelens van anderen (h)erkennen en begrijpen.

 

De 5 basiscompetenties hiervoor zijn:

  • besef hebben van de eigen emoties en handelen
  • het kunnen regelen van eigen emoties en handelen
  • besef hebben van anderen, empathie
  • relaties kunnen aangaan
  • keuzes kunnen maken

IMG_0794

Er wordt expliciet stil gestaan bij het omgaan met respect, regels en afspraken, macht en onmacht, constructief en destructief gedrag, verbale en fysische agressie, weerbaarheid, draag-en veerkracht, zelfzorg, authenticiteit, zelfvertrouwen, conflicten, uitsluiting, pesten,… Door deze sociaal-emotionele vaardigheden en emotionele communicatie preventief aan te leren kan veel narigheid thuis, op school, onder vrienden,… vermeden worden.

Op het juiste individuele spoor ? Maar als andere treinen, stoplichten, snelheidsbeperkingen, conducteurs,… genegeerd worden gebeuren er alsnog ongelukken.

header-instrument

Wat zijn de voorwaarden voor Sociaal Emotioneel Welbevinden?

Erkenning van deze 3 basisbehoeften:

  • Competentie: sterktes erkennen in elke situatie en context
  • Autonomie en ruimte: zichzelf kunnen zijn en kansen krijgen om vrijwillig te denken, te handelen en te voelen.
  • Relationele verbondenheid: de ervaring van wederzijdse authentieke en warme banden maakt relaties bevredigend.