Lotte Van Kerckhove, loopbaanbegeleider in onderaanneming van 
gemandateerd centrum voor VDAB-loopbaanbegeleiding met loopbaancheques van de overheid

Mijn drijfveren:
Eigen ervaring om steeds de juiste match en balans te vinden tussen mijn job, mijn persoonlijke talenten/behoeften en mijn gezin.
Een breed zicht op de arbeidsmarkt in Vlaanderen dankzij ervaring/interesse.
Opleiding en kennis in loopbaanbegeleiding.
Mijn doorgedreven geloof dat een job zoveel meer kan betekenen dan een noodzaak als financieel inkomen.
Ik wil mijn interesse en kennis van het streven naar “contentement”, mijn empathisch vermogen om me te verplaatsen in anderen hun situatie, mijn bereidwilligheid om hen te helpen bij het (her)inrichten van hun professionele activiteit,… inzetten om meer jobsatisfaction te genereren . Jobs beter afstemmen op kwaliteiten, competenties, verwachtingen, doelstellingen van mensen en op de combinatie met hun privé-leven. Een goede match en meer balans creëren vanuit een overtuiging dat een job ook een belangrijke bron is van: zelfontwikkeling, zelfbeeld, energie, voldoening, zingeving, uitdaging, erkenning, sociale cohesie, geluksgevoel,… Ik wil mijn kennis over LBB, mijn eigen ervaring over de arbeidsmarkt en mijn therapeutische achtergrond inzetten om bewustzijn te genereren op de huidige/gewenste job alsook de levenskwaliteit en werktevredenheid te verhogen.

Nood aan een “wisselspoor” in je carrière ? Contacteer WiSL                                     

De “WISL-werking”

WISL is een groeiend netwerk van enthousiaste, ondernemende mensen zowel zelfstandigen en/of werknemers. Wat hen verenigt is hun gedrevenheid, hun wil om te slagen en hun verregaande klantgerichtheid.
• Je hebt een idee.
• Je wil iets opstarten.
• Je wil groeien.
• Je zoekt steun.
• Alleen is maar alleen.

WSL biedt:
• een groeiend netwerk
• steun bij het opstellen van een business plan
• hulp bij het introduceren van je product of dienst op de markt
• idea generation
• lead generation
• begeleiding in verkoop
• professionele skills en persoonlijke opleidingen via www.wisl-for-growth.be

Doe beroep op de expertise van het WISL netwerk www.wisl.be