Moeizame veranderingen kunnen gepaard gaan met hevige emoties zoals woede, ontroostbaar verdriet, extreme angst, schuld en schaamte… Dit kan resulteren in signaalgedrag onder de vorm van lichamelijke, mentale, emotionele en gedragsmatige klachten. Als deze klachten blijven aanhouden en je als ouder de patronen niet alleen kunt doorbreken, dan kan therapie hulp bieden. Ook preventief kunnen klachten voorkomen worden door extra zorg en begeleiding aan te bieden bij belangrijke stapstenen.