Kleuters, lagere schoolkinderen en pubers die:

  • Niet goed in hun vel zitten, geblokkeerd zijn, (tijdelijk) uit balans zijn door een (on)zichtbare verandering
  • Zichzelf verliezen in rollen, een masker opzetten om te proberen voldoen aan verwachtingen
  • Verlies, rouw, trauma ervaren door ziekte, scheiding, sterfgeval, verhuis, adoptie,… verlies van zelfvertrouwen door pesten, uitsluiting,…
  • Een laag zelfbeeld, vertwijfeling of extreme faalangst hebben, dwangmatig liegen, nood hebben aan krachtontwikkeling,…
  • Lichamelijke klachten/signalen stellen: pijn, hyperventilatie, eet-en slaapproblemen, bedplassen, duimen, krassen, verslaving,…
  • Mentale moeilijkheden ondervinden: concentratiestoornissen, onbereikbaar of afstandelijk zijn, een tijdelijke ontwikkelingsachterstand vertonen
  • Gedrag vertonen op basis van emotionele blokkades dat zich als volgt uit: afzondering, agressie, driftbui, spijbelen,…
  • Ontspoorde emoties vertonen: fobieën, woede-uitbarstingen, donkere gedachten, apathie,…
  • Zichzelf leren ontdekken en aanvaarden met beperkingen en kwaliteiten die gepaard gaan met hooggevoeligheid, anders zijn, emotionele bagage,…

Dwarsliggen als alarmsignaal of als afleidingstruc? Dwarsliggers maken het spoor recht…

image6 image7

De wereld staat op zijn kop en je bent er ondersteboven van? Soms kan ontsporen helpen om tot het juiste spoor te komen

image8 image9

Geen spoor willen volgen of inslaan maar een statement-spoor willen nalaten ? Een hulpkreet door tussen ouders in of boven ouders te gaan staan…

image10 image11