Moeizame veranderingen kunnen gepaard gaan met hevige emoties zoals woede, ontroostbaar verdriet, angst en fobieën, schuld en schaamte…  . Dit kan resulteren in lichamelijke, mentale, emotionele en gedragsmatige klachten. Als deze klachten blijven aanhouden en je als ouder de patronen niet alleen kunt doorbreken, dan kan therapie hulp bieden. Als kindertolk beluister ik de non-verbale taal van het kinderhart, door deze te erkennen en te benoemen ontdek ik samen met het kind hun blinde vlekken en hun noden. We ontdekken samen wie ze ECHT ZIJN en wat ze VOELEN. Door hun kracht te herstellen en verder te ontwikkelen groeien ze en kunnen ze hun emoties en gedachten ook beter herkennen, uiten en in verbinding brengen met ouders en andere vertrouwenspersonen.

IMG_0793

Klachten en signalen kunnen ook vermeden worden door tijdig in te zetten op extra waakzaamheid en indien nodig snel te schakelen naar externe begeleiding bij nieuwe levensgebeurtenissen en belangrijke stapstenen en keerpunten.

Een kind kan tijdens een gezinsbreuk in een (gespleten) loyaliteitsconflict terecht komen waardoor het kind gaat wankelen of verscheurd raakt en één of zelfs beide ouders loslaat om zichzelf te redden… Deze conflicten kunnen vroegtijdig voorkomen worden door gezinsbegeleiding voor tijdens en na de breuk.

image4 image5

Emoties leren lezen

Wat je kind toont = wat je kind voelt en doormaakt ?

image20De noodzakelijke ingrediënten voor een voedingsbodem die rust en kracht installeert: eindeloze liefde, stabiele gezinsstructuur, wederzijds vertrouwen en onvoorwaardelijke acceptatie.

Het kind serieus nemen, oprecht geloven in hen en in hun herstel en hen een onvoorwaardelijk en alom aanwezig gevoel van liefde en basisveiligheid geven. Door aandacht te hebben voor wat het kind nodig heeft, samen waardevolle tijd door te brengen, positief gedrag te voeden en belonen (aanmoedigen en complimenteren wat er wel al is i.p.v. dit evident te vinden of te vitten op wat er nog niet is) en door liefdevol consequent te reageren op ongewenst gedrag (NEE of NEgeren) kan het kinderlijk gevoel transformeren wat ongetwijfeld zorgt voor alternatief gedrag. Gedrag is vaak de enige manier om te tonen wat ze (nog) niet onder woorden kunnen brengen.

Kinderen leren door imitatie, door nieuwe dingen te proberen met succes en mislukking. Een kinderbrein heeft nog veel hulp nodig bij het plaatsen en interpreteren van dingen, dit uit zich in de hoeveelheid vragen die ze stellen. Door hen te omringen als supportende opvoeder die de eigen kwetsbaarheid durft te tonen geven we hen de ruimte om fouten te maken en te herstellen, een kans om te experimenteren en te leren uit hun EIGEN fouten. Door op tijd te peilen naar gevoelens en gedachten, alert te zijn voor (non verbale) signalen en actief naar hen te luisteren, met hen te praten en hen te begeleiden,… helpen we hen koers houden op hun hartspoor.

image21

Het is steeds cruciaal om met een dubbele bril naar het kind te kijken. Wat toont het kind en wat gebeurt er onderliggend (persoonlijke verliesgeschiedenis, de echte boodschap van het gedrag, ervaringen en gevoelens, stromen deze emoties of worden deze weggeduwd?). Als onderliggende emoties, twijfels, vragen, onbegrip,… bestaansrecht krijgen kunnen situaties en bijhorende emoties verwerkt worden en kunnen zichtbare signalen en klachten vanzelf verdwijnen.

Alles wat je aandacht geeft groeit… Door te focussen op destructief gedrag en signalen maakt men deze soms ongewild groter…. De druk op het kind en op de overheersende probleemsituatie thuis of op school moet vaak eerst gecomprimeerd worden zodat men ook weer de lichtpuntjes en al het goede van het kind kan zien.  De bevorderende focus op kwaliteiten, op (kabouter)stapjes in de goeie richting, op liefdevol gedrag, op gezien en gehoord worden, op zichzelf mogen tonen , op zelfontplooiing,… laat het kind groeien en bloeien!

image22