Foto job spring berg

Zin in een nieuwe Ba(L)an(S) ?

Wat doe ik écht graag en waar ben ik goed in ?

Welke job wil ik nu eigenlijk “met volle goesting” doen ?

Zou ik gelukkiger zijn in een andere job? En in welke dan?

Hoe vind ik weer voldoening en plezier in mijn huidige werksituatie ?
Ik moet nog vele jaren werken en heb er soms nu al geen zin meer in

Welke belemmerende en verruimende gedachten kan ik uit-of inschakelen ?

Is een zelfstandige activiteit ook iets voor mij? Bouw ik mijn eigen zaak op of af ?

Wat is de balans tussen mijn energievreters en –gevers, leef ik in flow of in stress ?

Behoud ik mijn job vanuit overtuiging of vanuit de voordelen van de “gouden kooi” ?

Kan “mijn dipje” een burn-out of een bore-out worden ? Hoe dit voorkomen en hoe herstarten na een crash ?

Samen met jou ga ik graag op zoek naar antwoorden en oplossingen omtrent:

Talenten, competenties, valkuilen, hefboomvaardigheden, loopbaanoriëntatie, HSP op de werkvloer, jobquality, jobsatisfaction, jobcrafting, timemanagement, levensfasegerichte balans, sollicitatietools, energieflow, motivatie, stresshantering, fixed & growth mindset, reïntegratie na burn-out,

 Don’t hurry be happy !

Wat WIL ik ? Wat KAN ik? HOE kan ik dit realiseren ?

  Het doel van loopbaanbegeleiding ?

Bij loopbaanbegeleiding word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie. Naar aanleiding van een loopbaanvraag die je hebt, word je ondersteund bij het nemen van loopbaankeuzes en -beslissingen.

DOOR INZICHTEN OVER JEZELF KOMT JE “ZELF” IN ZICHT …

SUCCES IS NIET DE SLEUTEL TOT GELUK,

GELUK IS WEL DE SLEUTEL TOT SUCCES !

Loopbaanbegeleiding moet beantwoorden aan deze 4 kenmerken:

o Loopbaanbegeleiding gebeurt op jouw eigen initiatief en vertrekt vanuit jouw behoeftes.
o Loopbaanbegeleiding is een proces waarbij het ontdekken, versterken of ontwikkelen van je loopbaancompetenties centraal staat zodat je nu en in de toekomst je loopbaan zelf actiever kan beheren en je positie op de arbeidsmarkt kan versterken.
o Loopbaanbegeleiding resulteert altijd in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en heeft een impact op je inzetbaarheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
o Loopbaanbegeleiding maakt geen deel uit van een andere vorm van begeleiding, opleiding of coaching en is ook geen voorbereiding op of een sluitstuk van een andere vorm van begeleiding opleiding of coaching.

HPfoto-Werk-en-Inkomen

Hoe wordt mijn privacy gerespecteerd?

• Tijdens de loopbaanbegeleiding worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
• Dit wil onder meer zeggen dat er geen uitwisseling mag zijn tussen het loopbaancentrum en je werkgever over je begeleiding of de inhoud van je begeleiding.
• VDAB en de loopbaanbegeleider werken onder de nieuwe privacywetgeving (mei 2018), dit betekent dat je gegevens nog beter beschermd zullen worden.