LOOPBAANBEGELEIDING ALS REFLECTIE VOOR JOBCRAFTING -“BAANBOETSEREN”

WAT? Bij jobcrafting wordt de jobinhoud aangepast aan de kennis, vaardigheden, talenten, interesses en behoeftes van de medewerker. Jobcrafting is een methode waarbij kleine wijzigingen in de job aangebracht worden, die ervoor zorgen dat het werk  meer energie geeft of je minder energie ontneemt. Het zijn aanpassingen in : Taken – uitbreiden, begrenzen, extra Lees meer…

Ervaar jij balans tussen in-& ontspanning? Hoe reageer jij op stress? Uw (on)bewust Fight-Flight-Freeze-overlevingsmechanisme vertelt het u …

Balans tussen het sympathisch zenuwstelstel (verhoogde alertheid bij bedreiging/stress) en het parasympathisch zenuwstelsel (rustherstel, lichaamsbopbouw) is cruciaal om fysiek en mentaal te recupereren van de dagelijkse prikkels en taken. De belangrijkste taak van het vegetatieve (autonome) zenuwstelsel wordt verricht door twee tegenovergesteld werkende deelsystemen, de sympathicus en parasympathicus. De sympathicus heeft zijn Lees meer…