JobcraftingWAT?

Bij jobcrafting wordt de jobinhoud aangepast aan de kennis, vaardigheden, talenten, interesses en behoeftes van de medewerker. Jobcrafting is een methode waarbij kleine wijzigingen in de job aangebracht worden, die ervoor zorgen dat het werk  meer energie geeft of je minder energie ontneemt.

Het zijn aanpassingen in :

  • Taken – uitbreiden, begrenzen, extra uitdaging, variëren,…
  • Rollen – de rol die je opneemt in een team of in een project
  • Relationeel – uitbreiding werkrelaties/netwerk
  • Contextueel – andere invulling van de kantoorruimte, afwisseling intern en extern werken
  • Cognitief – de job door een andere bril gaan bekijken (ABC – Om-denken – Aanleiding-Beoordeling-Consequentie. Wordt de stress veroorzaakt door een situatie of tegenslag op zich of door de manier waarop je naar die situatie kijkt/interpreteert?Jobtechnieken

WANNEER?

Jobcrafting is noodzakelijk als medewerkers zelf deze nood aangeven maar ook preventief en bij groei of verandering binnen de organisatie. Als de manier van werken verandert, verandert ook de jobinhoud van de medewerkers.

METHODEN ?

Door overleg, inspraak, doelen en verwachtingen afstemmen, wederzijdse feedback, visuele taakanalyse (geeft inzicht in de 5L taken: leuke, lastige, 2 ledige, lege en latente taken).

Levensfasegericht personeelsbeleid: afhankelijk van de leeftijd, gezins-/thuissituatie,… de werkomstandigheden flexibel aanpassen aan de praktische noden van de medewerker om balans te creëren tussen werk en thuis.

Teamcrafting: het team beter afstemmen op het werk en dit rekening houdend met de aanwezige talenten, competenties, attitudes en motivatie. Teamcrafting is een gestructureerde conversatie over de optimalisatie van de werkverdeling binnen het team. Zeker nuttig bij veranderingstrajecten als die een impact hebben op het werk van het team. Werk herverdelen naar aanleiding van een fusie, splitsing, opdrachtswijziging, leanproject,…

Teamcrafting

Zelfsturende teams maken: het werk beter leren verdelen zonder dat de leidinggevende moet beslissen, extra verantwoordelijkheden en beslissingsrecht geven door zelfsturing.

Jobcarving is het creëren van een functie door (bij)taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot één takenpakket dat past bij de mogelijkheden van een werknemer met een  beperking door functies op te knippen in gespecialiseerd en ongeschoold werk (postbedeling, archivering,…). Jobcarving neemt bovendien uw andere medewerkers eenvoudig maar tijdrovend werk uit handen.

Jobcarving

WAAROM ?

De werknemer krijgt zo een beter passende jobinvulling. Dat heeft een positieve invloed op het welzijn en de motivatie en kan uitval of ontslag vermijden. Witte raven zijn zeldzaam, een organisatie die medewerkers hun job zelf mee laat invullen rondom hun talenten en aspiraties zal makkelijker die witte raven aantrekken. Medewerkers die regisseur zijn van hun leven zijn gelukkiger en presteren beter.

 

 

 

 

 

 


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *