LOOPBAANBEGELEIDING ALS REFLECTIE VOOR JOBCRAFTING -“BAANBOETSEREN”

WAT? Bij jobcrafting wordt de jobinhoud aangepast aan de kennis, vaardigheden, talenten, interesses en behoeftes van de medewerker. Jobcrafting is een methode waarbij kleine wijzigingen in de job aangebracht worden, die ervoor zorgen dat het werk  meer energie geeft of je minder energie ontneemt. Het zijn aanpassingen in : Taken – uitbreiden, begrenzen, extra uitdaging, variëren,… Rollen – de rol die je opneemt in een team of in een project Relationeel – uitbreiding werkrelaties/netwerk Contextueel – andere invulling van Lees meer…

Verliesverwerking bij kinderen&jongeren

“Kinderen rouwen anders dan volwassenen” Ziekte en dood worden in onze samenleving vaak verstopt. Thuis en op school. Op welke leeftijd praat je daar met kinderen over en hoe verloopt hun rouwproces? Klinisch psycholoog Manu Keirse legt uit hoe rouw en verwerking verlopen bij kinderen.     [wpvideo JqOpXSX4] [wpvideo CMjKVWXv] Hoe rouwt een kind? Een kind rouwt gedeeltelijk anders dan een volwassene. Soms is het in eerste instantie bezorgd om zijn eigen behoeften (“Wie Lees meer…

Ervaar jij balans tussen in-& ontspanning? Hoe reageer jij op stress? Uw (on)bewust Fight-Flight-Freeze-overlevingsmechanisme vertelt het u …

Balans tussen het sympathisch zenuwstelstel (verhoogde alertheid bij bedreiging/stress) en het parasympathisch zenuwstelsel (rustherstel, lichaamsbopbouw) is cruciaal om fysiek en mentaal te recupereren van de dagelijkse prikkels en taken. De belangrijkste taak van het vegetatieve (autonome) zenuwstelsel wordt verricht door twee tegenovergesteld werkende deelsystemen, de sympathicus en parasympathicus. De sympathicus heeft zijn oorsprongscellen in het ruggenmerg van het borst- en lendegebied. Het sympathische zenuwstelsel heeft de overhand, wanneer men zich in lichamelijke of psychische stresssituaties bevindt. Door deze bedreiging Lees meer…